Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с членове на ръководството на Камарата на строителите
07/11/2018Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с членове на ръководството на Камарата на строителите. На разговора в Народното събрание взе участие заместник-председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков. Срещата бе по инициатива на Камарата на строителите.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева отбеляза, че българският парламент е готов да изслуша представителите на строителния бранш и да се запознае с техните предложения. Гостите представиха своите идеи за промени в нормативната уредба в този отрасъл и по-специално – в Закона за устройство на територията и в Закона за обществените поръчки. Изказаха своята тревога от липсата на добре обучени кадри в бранша. Гостите споделиха за добрия диалог, който имат с Комисията по регионално развитие и благоустройство.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков отбеляза, че вероятно следващата или по-следващата седмица Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в Закона за устройство на територията.

Председателят на парламента изрази увереност, че заетите в строителния бранш ще продължават отговорно да работят в подкрепа на процеса на цялостната модернизация и развитието на страната ни. Тя отбеляза, че цени приноса на Камарата за развитие на един от най-важните сектори на българската икономика. Препоръча да се осъществи контакт с Комисията по образование и да се поставят въпросите за обучението на кадрите, да се обменят идеи за засилване интереса към професионалното образование.

В заключение г-жа Караянчева заяви убедеността си във високия професионализъм на представителите от българският строителен бранш!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини