Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
07/11/2018

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. със 115 гласа "за" и 85 - "против", без въздържали се.

В него е заложена минимална работна заплата от 560 лв. при 510 през 2018 г. Според прогнозите от 1 януари 2020 г. най-ниското трудово възнаграждение ще стане 610 лв. и 650 лв. - от началото на 2021 г. Предвижда се от следващата година хората в пенсионна възраст да нямат право да работят в държавната администрация.

Средно с 20 на сто се повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната администрация скачат с 10 на сто, предвижда финансовият план на правителството за 2019 г.

Допълнително ще бъдат отпуснати 150 млн. лв. за хората с увреждания.

Във връзка с новия вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител по бюджета на МТСП са разчетени 7 млн. лв. Размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

За целеви помощи за отопление са заложени допълнително по 40,4 млн. лв. за всяка година за периода 2019-2021г., което е с 50 на сто повече спрямо 2018 г. От 1 юли догодина максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще бъде 1200 лв. Пенсионната политика в периода 2019-2021 г. предвижда да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по два месеца за жените и с по един месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж и за двата пола също ще расте с по два месеца всяка година до достигане на 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.

Разходите за отбрана догодина възлизат на 1 839,3 млн. лв., което е 1,58 на сто от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и свързаните с колективната отбрана в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти.

За догодина в бюджета има повече пари за персонал в системата на МВР и Министерството на правосъдието с цел продължаване политиката за укрепване на капацитета.

За ВСС Министерският съвет предлага за 2019 г. общо приходи, помощи и дарение в размер на 116,0 млн. лв., колкото са предложили самите магистрати. Общо разходи - 704,3 млн. лв., или повече със 113,2 млн. лв. спрямо 2018 г.

За Народното събрание са предвидени приходи от 1,5 млн. лв., разходи от 79,3 млн. лв. и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет/трансфери от 77,8 млн. лв./.

Очакванията са безработицата да се понижи до 4,8 процента за 2019 г., а нивото на заетостта да запази темпа си на повишение от предходната година.

Прогнозната средногодишна инфлация за периода 2019-2021г. е съответно 3,0, на сто, 2,5 на сто и 2,3 процента.

Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма за 2019 г. е 43 857,0 млн. лв., или 37,7 на сто от Брутния вътрешен продукт.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини