Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събание единодушно прие на първо четене проекта за промени в Наказателния кодекс, свързани с борбата с домашното насилие
15/11/2018

Народното събание единодушно прие на първо четене проекта за промени в Наказателния кодекс, свързани с борбата с домашното насилие. Вносители на измененията са председателят на парламента Цвета Караянчева и група народни представители.

С промените се допълват квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата. Инкриминира се психическото насилие и се предвижда системното му упражняване да се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, а в случаите, когато престъплението е извършено в условията на домашно насилие, се предлага наказанието да е лишаване от свобода до пет години. Въвежда се и инкриминиране на всички форми на системно преследване.

Предлага се да бъде въведено незабавно информиране на пострадалия в случаите, когато задържаният извършител на насилието избяга или бъде пуснат на свобода временно или окончателно.

Парламентът прие единодушно на първо четене и два проекта за промени в Закона за културното наследство. Според този, внесен от Емилия Милкова, само след съгласието на библиотеките и архивите, в чиито фондове се съдържат движими културни ценности, ще може да се изработват техни копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Регламентира се възпроизвеждането на културни ценности в научни издания. Сега създаването, разпространението и използването на изображения на културни ценности за лични нужди, с представителна, образователна и научна цел е свободно, а вносителят предлага това да се отнася и за научните трудове и публикации.

Вторият законопроект - на депутати от различни парламентарни групи - разписва възможност колекциите от археологически ценности, заявени за регистрация в музеите, но неидентифицирани и нерегистрирани до този момент, да бъдат пренасочени за регистрация към музей с достатъчен експертен потенциал. По този начин ще се позволи на собствениците на колекции да упражняват в пълен обем правата си.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини