Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Предприятията с повече от 50 на сто държавно участие ще се приватизират след решение на Народното събрание, гласуваха на първо четене депутатите
03/07/2019

Търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да се приватизират след решение от Народното събрание. Това гласува парламентът с приетия на първо четене законопроект за публичните предприятия, внесен от Министерския съвет.

Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, органът, който взема решение за приватизация ще е Министерският съвет.

По отношение на продажбата на обособени части от лечебни заведения и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., Агенцията за приватизация остава органът, който взема решение.

В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за продажбата му ще се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие – съответно от общинския съвет. МС ще упражнява правата на държавата в публичните предприятия и ще може да ги делегира, съобразно отрасловата им компетентност. Публичните предприятия ще се разделят на "микро", "малки", "средни" и "големи" въз основа на критериите в Закона за счетоводството.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини