Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обсъди с членове на ЕП, представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор позициите на България по темата за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.
19/07/2019

Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през новия програмен период 2021-2027 г. и участието на България в преговорния процес беше основна тема на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. В дискусията участваха депутати, представители на България в Европейския парламент, вицепремиерът Томислав Дончев, постоянният представител на България към ЕС Димитър Цанчев, членове на Икономическия и социален комитет, представители на националната делегация на България в Комитета на регионите на Европейския съюз, ръководството на Националното сдружение на общините в България, представители на Централно координационно звено към Администрацията на Министерски съвет, както и членове на Обществения съвет към КЕВКЕФ.

В началото на заседанието заместник-председателят на Народното събрание и доскорошен председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин изрази удовлетворението си, че комисията продължава традицията по важни за България теми да инициира дискусии между всички фактори, които имат отношение към създаването и отстояването на българските позиции в европейските институции. Ефективността на България в европейските институции зависи от това доколко има достатъчно широко споделяне на информацията и позициите и отстояването им от нашите представители в различните институции, подчерта той. В областта на Кохезионната политика много от важните за България въпроси, благодарение и на усилията на представителите на изпълнителната власт, в последните години намират място в официалните предложения и надявам се в крайните решения, добави Кристиан Вигенин. Само единни, само заедно ще можем най-добре да защитим българския национален интерес в ЕС, заяви той.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че кохезионният пакет за новия програмен период се очертава да бъде около 320 милиарда евро, което е с около 10 процента намаляване на европейско ниво. За България за следващия програмен период се очаква увеличение с около 8 процента, което означава около 9 милиарда евро финансиране от европейска страна, уточни той.

Въпреки значимото финансиране от началото на членството ни в ЕС, не сме успели да редуцираме разликите между регионите, коментира Томислав Дончев и допълни, че имаме пет пъти разлика между най-богатите и бедните райони. Според него отговорът не е "дайте повече пари на по-бедните региони", защото „само изливане на пари в бедните региони не гарантира, че нещата се променят“.

Необходимо е да се позволи на местните власти и бизнеса на място да правят общи проекти в зависимост от нуждите и възможностите, които те са идентифицирали, без ограничения на брой и териториален обхват на общините, които могат да участват, смята вицепремиерът.

На тази фаза на програмирането в сферата на иновации, приложна наука и развойна дейност, икономическо развитие, средствата ще бъдат повече, отбеляза Томислав Дончев. Трябва да даваме публично финансиране за уникално лабораторно оборудване, което да бъде от полза и за учените, и за компаниите, но ни трябва и модел, който да гарантира, че това оборудване ще бъде непрекъснато натоварено и че някой ще споделя разходите по поддръжката му, заяви той. Не е добър модел държавата да покрива всички разходи, защото това означава, че това оборудване е важно само за държавата и никой друг не иска да го ползва, посочи Томислав Дончев.

Публичното финансиране не е универсален инструмент, може да носи и ползи, и вреди, отбеляза Томислав Дончев и предупреди, че публично финансиране, което отмества частни инвестиции, има пагубен ефект.

Кохезионната политика не трябва грешно да бъде свързвана само със солидарността, тя е един от инструментите, които трябва да балансират дисбалансите в общия пазар, и докато има общ пазар, трябва да има и кохезионна политика, е мнението на вицепремиера.

На заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове постоянния представител на България към ЕС Димитър Цанчев представи важните за България теми по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини