Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите се срещна с делегация от Узбекистан
26/09/2019

Председателят на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Георги Гьоков и членовете на комисията се срещнаха с представители от Народното събрание (Oliy Majlis) и нестопанския сектор на Република Узбекистан. Гостите се запознаха с развитието и достиженията на законодателството на Република България по отношение на гражданските организации, включително участието им в законодателния процес. Посещението на работната група е в изпълнение на проект „Програма за съдебна реформа в Узбекистан“, финансиран от Американската агенция за международно развитие в Узбекистан (JRUP/USAID) с цел реформа на законодателството относно организациите с нестопанска цел и гражданското общество.

По време на разговора гостите се запознаха с работата на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и как неправителствените организации участват в процеса на изготвяне на законопроекти. Проявен бе интерес и към Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който приема правила и процедура за финансова подкрепа на проекти на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Отбелязано беше, че всяка година необходимите средства се гласуват в държавния бюджет на Република България. Председателят на Обществения съвет Ива Таралежкова обясни подробно механизма на работа.

В срещата от българска страна участваха Георги Гьоков, председател на КВНОЖГ, Нели Петрова, заместник-председател и членовете на комисията Даниела Дариткова, Ани Александрова, Ася Пеева, Ралица Добрева, Владимир Вълев, Крум Зарков, Нона Йотова, Надя Клисурска. От узбекистанска страна участваха Хамдамбек Атаджанов и Гулноза Саттарова от Института за проблеми на законодателството и парламентарните изследвания към Законодателната камара на Олий Маджлис на Република Узбекистан, Аскар Маматханов и Улугбек Саидиев от Национално движение „ЮкСалиш”,  Сайора Ходжаева от неправителствена организация „Институт за демокрация и права на човека“, Диловар Кабулова от НПО „Център за подкрепа на граждански инициативи”, Рахима Назарова и Михаил Бояджиев, представители на проекта JRUP/USAID.

Народните представители от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите изразиха готовност и желание за съдействие на узбекистанската страна във връзка с реформите на законодателството им, относно организациите с нестопанска цел и гражданското общество.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини