Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Драгомир Стойнев взе участие в първото събитие от Парламентарното измерение на Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз
20/01/2020
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Драгомир Стойнев взе участие в заседанието на председателите на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС (КОСАК).
 
Форумът сложи началото на Парламентарното измерение на Първото хърватско председателство на Съвета на ЕС, което ще премине под мотото "Силна Европа в един свят на предизвикателства."
 
Председателският КОСАК се състоя в Загреб, където Андрей Пленкович, министър-председател на Република Хърватия, представи пред комисиите по европейските въпроси на държавите-членки приоритетите на Хърватското председателство на Съвета на ЕС: Европа, която расте; Европа, която свързва; Европа, която защитава и Силна Европа на глобалната сцена. Андрей Пленкович даде заявка Първото хърватско председателство да поеме с пълна сила отговорността на Председателството и не само да продължи работата по постигнатото досега, но и значително да допринесе за опазването и развитието на фундаменталните ценности на Съюза. По време на дебата бяха обсъдени теми, стоящи високо в дневния ред на Съюза: Многогодишната финансова рамка, постигането на климатична неутралност в рамките на Съюза, политиката по разширяване, развитието на изкуствения интелект, Шенген и Кохезионната политика.
 
В последвалата част от форума парламентаристите от цяла Европа обсъдиха бъдещето на ЕС, ролята на националните парламенти и форума КОСАК в новия институционален мандат. Панелисти бяха Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия с ресор демокрация и демография, и Мейрийд Макгинес, първи заместник-председател на Европейския парламент с ресор – връзки с националните парламенти. Централно място в дискусията бяха Конференцията за бъдещето на Европа и приетата на 15 януари 2020 г. Резолюция на Европейския парламент, пряко свързана с Конференцията.
 
В рамките на форума бе разгледана и приета програмата за предстоящото заседание на 63-ия Пленарен КОСАК и структурата на 33-ия Полугодишен доклад на КОСАК.
 
Следващата среща на КОСАК ще бъде отново в Хърватия в периода 24 – 26 май 2020 г., когато ще бъде проведено 63-ото Пленарно заседание на КОСАК.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини