Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Драгомир Стойнев: Планът за икономическо възстановяване на Европа показва осъзнаване на политическата отговорност на ЕК и предлага добър баланс между безвъзмездните средства и заемите
16/06/2020
Планът за икономическо възстановяване на Европа показва осъзнаване на политическата отговорност на ЕК и предлага добър баланс между безвъзмездните средства и заемите. Това заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Драгомир Стойнев по време на извънредно заседание на председателите на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС (КОСАК). Извънредният форум във формат с председатели замести обичайния пленарен КОСАК поради усложнената от COVID-19 международна обстановка и беше осъществен чрез видеоконферентна връзка.

Драгомир Стойнев подчерта, че дискусията е навременна възможност за националните парламенти да споделят своята ангажираност към европейския отговор на политическите, социалните и икономическите последици от кризата с коронавируса. По думите му новото предложение за Многогодишна финансова рамка, взаимното поемане на дълга чрез емисии на облигации, планираното увеличение на собствените ресурси и стъпките към здравен съюз са една добра основа за преговори.

Председателят на КЕВКЕФ определи предложението на Европейската комисия като историческо и отбеляза решаващата роля на националните парламенти в преговорния процес, които трябва да одобрят планираното увеличение на „собствените ресурси“ в бюджета на ЕС. Това ще позволи на ЕК да получи заем от финансовите пазари, който ще осигури необходимия ресурс за икономическо възстановяването. Одобрението на националните парламенти следва да бъде обвързано с тяхната възможност да участват активно в процеса на изготвяването и приемането на политиките в националните планове за възстановяване, както и в контрола на тяхното изпълнение, посочи Драгомир Стойнев. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание добави, че доминиращата роля на националните правителства не трябва да бъде за сметка на прозрачността.

По време на извънредното заседание на КОСАК Драгомир Стойнев подчерта и необходимостта националните парламенти да участват активно в подготовката на политики в рамките на Европейския семестър, свързани с енергийния и цифровия преход. Това е пътят, който трябва да следваме, за да постигнем социално сближаване, а също и икономическа, социална и екологична устойчивост, каза той и добави, че ангажираността на националните парламенти в изготвяването на приоритети за инвестиции и реформи ще допринесе за сближаването между Обединена Европа и гражданите на страните-членки, както и за създаването на институционални гаранции за прозрачното и ефективно разходване на европейските средства.

С извънредния председателски КОСАК бе отбелязан и краят на Парламентарното измерение на Първото хърватско председателство на Съвета на ЕС, което премина под мотото „Силна Европа в един свят на предизвикателства“.

В извънредната видеоконференция парламентаристите от цяла Европа обсъдиха две изключително важни за ЕС теми, свързани с Общия европейски отговор на разпространението на коронавируса и последиците върху Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. и бъдещето на Европа.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини