Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши единодушно да бъде създаден план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка
18/06/2020

Народното събрание реши единодушно със 161 гласа "за" министърът на здравеопазването да създаде план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка.

Решението е част от внесеното проекторешение по исканото от БСП разискване към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.

До консенсуса в пленарна зала се стигна след направените от д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ редакционни поправки.

Така според приетото решение в срок до три месеца министърът на здравеопазването изготвя и внася в Комисията по здравеопазването план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка.

Според точка втора от приетото решение, в срок до шест месеца, министърът на здравеопазването извършва и внася в Комисията по здравеопазването анализ на дейността на инфекциозните отделения, клиники и болница и изготвя план за ефективното им функциониране при обявена извънредна епидемична обстановка.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини