Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
24/06/2020

Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Решението беше взето със 114 гласа "за", без "против" и въздържали се. То е във връзка с изтичането на мандата на сегашния състав на КЗЛД.

Предложението за кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни се внася в писмена форма от Министерски съвет, а изборът се прави от Народното събрание. При гласуването за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Според Закона за защита на личните данни КЗЛД е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Те се избират от НС за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

Народното събрание прие единодушно решение, с което предлага на президента да награди с медал "За заслуга" ст.н. с. д-р Александър Данаилов Скордев за заслуги в областта на инженерните науки и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без разрушаване и признат общественик.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини