Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание задължи Министерството на труда и социалната политика в срок от четири месеца да направи анализ на законодателството в областта на социалното подпомагане
25/06/2020

Народното събрание задължи Министерството на труда и социалната политика в срок от четири месеца да направи анализ на законодателството в областта на социалното подпомагане. Проекторешението, направено по предложение на народните представители от "Обединени патриоти" за създаване на единен Кодекс за социална подкрепа, който да обедини съществуващото законодателство в тази сфера, бе подкрепено със 113 гласа "за", трима против и 39 въздържали се.

Кодексът за социална подкрепа следва да обедини Закона за хората с увреждания, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за закрила за детето, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги.

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за Българския Червен кръст /БЧК/, с което се обезпечава създаването на Европейски център за подготовка и обучение на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи, както и на регионален склад за бедствена готовност и учебно заведение за обучението на парамедици.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини