Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание ратифицира спогодби в областта на транспорта с Черна гора и Гърция
08/07/2020

Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция.

Спогодбата между правителствата на България и Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари е подписана на 17 юни 2019 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. Депутатите гласуваха законопроекта на второ четене с 93 гласа "за", без против и въздържали се.

Спогодбата предвижда създаването на смесена комисия за обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяването на международните автомобилни превози на пътници и товари между двете страни.

Парламентът ратифицира и Споразумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис.

Ратификацията бе подкрепена с гласовете на 103 народни представители. Споразумението за регламентиране на железопътния трансграничен трафик влиза в сила 30 дни след като договарящите се страни се уведомят взаимно чрез дипломатическа нота, че ратифицирането е извършено. С влизането му в сила ще се създаде правна рамка, която да улесни и ускори преминаването през железопътните гранични пунктове между България и Гърция и ще се регламентира трансграничния железопътен трафик и свързаните с него процедури за всички железопътни предприятия, които имат достъп до настоящата железопътна инфраструктура.

Споразумението ще допринесе за опростяването на изпращането през границата и за намаляване на времето за чакане на гранично-пропускателните пунктове.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини