Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Служба "Военна информация" се трансформира в служба "Военно разузнаване", гласува парламентът
22/07/2020

Служба "Военна информация" се трансформира в служба "Военно разузнаване", гласува парламентът с приети на второ четене промени в Закона за военното разузнаване.Тя ще обединява функциите на досегашната "Военна информация" и разузнавателните структури в Българската армия.

Новата структура е специална служба и е част от системата за защита на националната сигурност на страната.

Службата обработва и анализира цялата информация, предоставена от разузнавателните структури в Българската армия, НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на държавите-членки на НАТО и ЕС, и от други партньорски служби.

Тя е автономна при осигуряване на защитата на класифицираната информация, вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.

За изпълнение на възложените й задачи Службата съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност вкл. отразяване на необходимите промени в електронните бази данни.

Отпадна предложението за Етичен кодекс за поведение на военнослужещите и цивилните служители, който беше гласуван на първо четене и срещу което имаше възражения на депутати.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини