Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие
16/10/2020

Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г, внесен от Министерския съвет.

Международната асоциация за развитие /МАР/ е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 г. с цел допълване дейността на Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/. Асоциацията подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Международната асоциация за развитие е единствената от петте организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува.

Предвижда се България да направи задължително първоначално записване в МАР в размер на 3 715 558 щ. д. и доброволни допълнителни записвания по захранвания от 3-о до 18-о и по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг в размер на общо 1 436 626 щ. д., което ще й даде право на общо 110 402 гласа в асоциацията.

Решението на УС посочва и изискванията за влизане в сила на членството на страната в сила, а именно: депозиране в МБВР на документ, в който се посочва, че е приела в съответствие със своите закони Учредителния договор на МАР и всички срокове и условия, както и плащане задължителното първоначално записване.

Срокът за изпълнение на горните изисквания е 31 декември 2020 г. или определена от изпълнителните директори на МАР по-късна дата.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини