Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Комисията по правни въпроси Анна Александрова и депутати участваха във видеоконферентна среща на интерпарламентарната комисия за „По-добро законотворчество от цифрова гледна точка“
27/10/2020
Председателят на Комисията по правни въпроси Анна Александрова участва във видеоконферентна среща на интерпарламентарната комисия за „По-добро законотворчество от цифрова гледна точка“.

Форумът, в който участваха парламентаристи от страните-членки на ЕС, беше открит с изказване на председателя на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент Адриан Васкес Лазара. Представени бяха постиженията на Дания, Естония и Франция в областите на законодателството, цифровите услуги, способи и инструменти в услуга на законодателния процес. Сред темите за дискусия беше и „Националният опит относно процеса на законодателство във времето на пандемията от Ковид-19“.

В изказването си пред участниците във форума Анна Александрова отбеляза, че след 2014 г. България е постигнала значително развитие на нормативната, институционална и технологична рамка за е-управление. През изминалите години бяха приети съществени изменения и допълнения в Закона за електронното управление и в подзаконовата уредба за прилагането му, подчерта тя и допълни, че е била създадена и Държавна агенция „Електронно управление“, която е натоварена със задачата да разработва и осъществява държавната политика за е-управление. Сред законодателните актове Анна Александрова посочи Закона за киберсигурност.

Повече от 28 хиляди са постъпилите заявления за е-услуги от началото на 2020 г., посочи Анна Александрова и добави, че чрез Единния модел са разработени 374 електронни административни услуги. Най-често заявяваната услуга, която е достъпна и на Единния портал за достъп до електронни административни услуги непосредствено след обявяване на извънредното положение, е регистрация на търсещи работа лица. Към момента услугата е заявявана около 16 000 пъти, като за периода на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г. услугата е заявявана близо 12 500 пъти, отбеляза председателят на Комисията по правни въпроси.

Народното събрание е представило за финансиране проект, чиито основни цели са свързани с дигитализиране на процесите по съставяне, обсъждане, гласуване и публикуване на актове, посочи в изказването си Анна Александрова. Проектът ще даде възможност гражданите и бизнесът в България да получат пряк безплатен достъп до структурирана информация за всеки законопроект, включително за процеса от неговото обсъждане и гласуване до финалния текст на законите в консолидиран вид, уточни тя.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини