Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Адлен Шевкед участва в Седмата конференция на Дунавските парламентаристи
28/10/2020

Заместник-председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Адлен Шевкед участва в Седмата конференция на Дунавските парламентаристи. Форумът беше организиран чрез видеоконферентна връзка на 28 октомври 2020 г. Той е в рамките на заключителната фаза на Хърватското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

„Интелигентни решения за устойчиво развитие“ беше основната тема на форума. Участниците посочиха, че ситуацията, предизвикана от пандемията на Ковид-19, оказва влияние на икономиките на страните от Дунавския регион. Те посочиха, че безспорно най-засегнат е туристическият сектор, който обаче оказва влияние и на други сектори от икономиката.

Министерството на туризма планира дейности, способстващи за устойчивото развитие на икономиката по линия на Дунавската стратегия – екология, развитие на местната общност и икономика. През 2021 и 2022 г. се предвижда да бъде направено проучване на местните занаяти в Дунавския регион, да бъдат определени тези, които са застрашени от изчезване. Целта ще бъде да се подкрепят и съхранят тези традиционни за района занаяти. Планира се да бъде организирана и конференция за дигиталната трансформация в сферата на туризма.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини