Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът задължи социалния министър да разработи проект на закон за промени в КСО, с които да се регламентира допълнителното задължително пенсионно осигуряване
30/10/2020

Народното събрание задължи министъра на труда и социалната политика да разработи проект на закон за промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които да се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това стана с гласувания проект на решение, предложен от ГЕРБ, с който се задължава министърът да предприеме необходимите действия за изготвяне на въпросните промени, които следва да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание в срок до 31 декември 2020 г. Проектът на решение бе гласуван със 103 гласа "за", без против и 49 - "въздържал се".

Гласуваният проект на решение е по внесеното от левицата питане към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.

Депутатите от мнозинството отхвърлиха предложения от "БСП за България" проект на решение с 56 гласа "за", 78 - "против" и 15 - "въздържал се". В него се предвиждаше министърът на труда и социалната политика да изготви цялостна визия в краткосрочен и дългосрочен план за пенсионната политика и реформи в контекста на осигуряването на адекватни доходи за хората в напреднала възраст, в условия на гарантиране на финансовата устойчивост в пенсионната система.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини