Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2021 г.
06/11/2020

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В него се посочва, че планираният размер на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма за 2021 г. е 47 645,2 милиона лева или 38,3 на сто от БВП. Номиналният ръст в приходната част на бюджета, заложен в проекта, е около 4,1 млрд. лева. Разчетен е ръст на данъчно-осигурителните приходи от около 2,2 млрд. лева.

В проекта за държавен бюджет е предвидено разходите и вноската в бюджета на ЕС да бъдат 52 532,2 милиона лева, или 42,2 от БВП. За 2021 г. е планиран и дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 4 887,0 милиона лева или 3,9 процента от БВП.

По-рано парламентът прие на първо четене проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.

През 2021 г. общият размер на приходите и получените трансфери за Държавното обществено осигуряване ще бъде в размер на 14 841,3 млн. лв., в това число получените трансфери от централния/държавния бюджет в размер на 6 384,0 млн. лв.

В основните параметри на приетия на първо четене проект за бюджет на ДОО е заложено запазване на осигурителните вноски за фонд "Пенсии", както и за останалите фондове на общественото осигуряване. Предвидено е увеличение на минималната работна заплата от 610 лв. на 650 лв., увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и запазване на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2021г. В него са предвидени 5 084,9 млн. лв. за приходи и трансфери, което е с 383,3 млн. лв. повече от 2020 г.

Парламентът прие решение, с което разписа правила за участие в пленарните заседания на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини