Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие държавния бюджет за 2021 г.
26/11/2020

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Бюджетът предвижда приходи в размер на 27 051 399 400 лв., разходи в размер на 15 817 840 100 лв. и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в размер на 15 268 824 000 лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от над 5 млрд. лв. Предвиден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси.

С приетите разпоредби в законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. се регламентира, че данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ще бъде приспадане от годишните данъчни основи на родителите на 4 500 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете, 9 000 лв. при две ненавършили пълнолетие деца и 13 500 лв. при три и повече ненавършили пълнолетие деца. При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, ще бъде в размер на 9 000 лв.

Родителите на всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв., реши парламентът. Правото на тази помощ ще имат всички деца, записани в първи и в осми клас, независимо от дохода на семейството.

С приетите на второ четене разпоредби се прави и актуализация на държавния бюджет за 2020 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини