Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на Комисията по околната среда и водите Младен Шишков участва в дистанционна среща на Мрежата за обмен по въпросите на околната среда на Европейския парламент
27/11/2020

Заместник-председателят на Комисията по околната среда и водите (КОСВ) Младен Шишков участва в дистанционна среща на Мрежата за обмен по въпросите на околната среда на Европейския парламент (ЕП). Събитието се проведе чрез видеоконферентна връзка поради усложнената от COVID-19 международна обстановка. В хода на дискусията беше подчертана необходимостта от още по-силно сътрудничество, споделени принципи и конкретни действия между националните парламенти и ЕП по отношение на опазването на околната среда.

В предварително изпратено до участниците в срещата изявление заместник-председателят на Комисията по околната среда и водите Младен Шишков отбелязва, че Европа винаги е била сред лидерите в борбата за по-чиста планета и намаляване на въздействието на човешкия фактор върху изменението на климата. Той отново акцентира, че преходът трябва да е справедлив и от полза за всички държави-членки, за да може да се постигне цялостно благоденствие на европейските граждани. Безспорна е необходимостта от предприемане на решителни стъпки за опазване на околната среда, тъй като тя има огромно влияние върху здравето на хората и устойчивото икономическо развитие, посочва зам.-председателят на КОСВ.

Младен Шишков добавя още, че инициативите, свързани със Зелената сделка, както и усилията за повишаване на енергийната ефективност и насърчаването на кръгова икономика с устойчиво производство, разкриват огромен потенциал за създаването на нови „зелени“ работни места. Повишаване качеството на живот се постига с баланс между икономическа ефективност, социална справедливост и екологосъбразност, пише още г-н Шишков.

По време на дистанционната среща на Мрежата за обмен по въпросите на околната среда участниците се обединиха около тезата, че с утвърждаване на добри практики и открит диалог ще бъде постигната целта за „зелено“ бъдеще на Обединена Европа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини