Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Регионалният исторически музей-Русе с годишната награда на Комисията по образованието и науката
11/12/2020

Регионалният исторически музей-Русе е носителят на годишната награда на Комисията по образованието и науката – „Училището в музея, музеят в училището“. Той бе предложен за първото място от експертно външно жури и след това Комисията го определи за победител.

РИМ-Русе кандидатства за приза със своята програма „Русезнания“, която е свързана с местното културно и природно наследство, неговото изучаване, популяризиране и споделяне. Програмата, по която се работи от 2009 година, е насочена към учениците от 1. до 9. клас. Музеят се явява връзката между преподаватели, специалисти в отделни области, изследователи (спелеолози), природозащитници и ученици. Образователната им програма през последните две години е обхванала 2181 души. Част от обучителните модули са реализирани в партньорство с РИМ- Свищов и музея в Тутракан.

Народните представители гласуваха и една поощрителна награда за Националния политехнически музей, чиито образователни програми обединяват класическите педагогически практики и новото интердисциплинарно и технологично обучение. С грамота са отличени Историческият музей - Горна Оряховица, Националният музей на образованието – Габрово и Регионалният исторически музей - Велико Търново.

Наградата "Училището в музея, музеят в училището" беше учредена от Комисията по образованието и науката през март 2019 година по инициатива на председателя й Милена Дамянова. Призът е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини. Целта е да се насърчава връзката между културните и образователните институции.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини