Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Зорница Русинова: Гаранцията за детето ще бъде приоритетна тема на ИСС
10/02/2021
Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова проведе среща с Джейн Муита – представител на УНЦЕФ за България. Те разговаряха за бъдещо сътрудничество на двете институции. Председателят на ИСС запозна Джейн Муита със структурата на новия ИСС. Тя подчерта, че в групата на граждански организации с други интереси в ИСС има определен интерес към темата за децата, за тяхното развитие и за гарантиране на  добри условия на живот и образование. Ако искаме да има прогрес в обществото, изтъкна Зорница Русинова, трябва да работим в интерес на децата и на младите хора. Особено актуални теми в условията COVID 19 кризата и след нея – в процеса на възстановяване според председателя на ИСС са намаляването на риска  от социално изключване на деца, намаляването на детската бедност и достъпът до качествено образование.  Инициативата на ЕК за „Гаранция за детето“ ще е сред темите за работа на новия състав на ИСС.  За ИСС ще бъде важно да създадем една обща платформа с УНИЦЕФ за обмяна на информация и анализи, за да бъдем взаимно полезни на обществото, предложи Зорница Русинова.

Джейн Муита – представителят на  УНИЦЕФ за България, подчерта, че председателят на ИСС Зорница Русинова има голям личен принос за осъществяване  на проекта Гаранция за детето в България. Тя отбеляза, че високо ще оцени съвместна работа  с ИСС по теми, които  са не само от общ интерес  между двете институции, но от интерес за децата и за обществото.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини