Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Отпада забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество, прие на първо четене парламентът
12/02/2021

Отпада забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество, прие на първо четене парламентът.

Създава се правна възможност за упражняване на адвокатска дейност чрез еднолично адвокатско дружество.

Депутатите одобриха единодушно с 86 гласа "за" внесените от Иглика Иванова-Събева и депутати от ГЕРБ промени в Закона за адвокатурата. С измененията се дава правото на всеки адвокат да избере дали да упражнява адвокатска професия като физическо лице и да облага доходите си по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ или да упражнява професията си чрез еднолично адвокатско дружество, като по този начин ще може да се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от адвокатска дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

При облагане на приходите по ЗКПО всички реално извършени разходи за дейността на адвоката могат да бъдат приспаднати от приходите от дейността, без съществуващото ограничение за нормативно-признатите разходи по ЗДДФЛ, посочват вносителите. Те отбелязват още, че отпадането на забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество е продиктувана от развитието на обществените отношения и цели уеднаквяване със съществуващата уредба в голяма част от държавите от Европейския съюз.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини