Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев беше единодушно избран за председател на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на Асамблеята
17/03/2021

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев беше единодушно избран за председател на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на Асамблеята.

Парламентаристите от 11 държави, които участваха във видеоконферентната среща на членовете на Комитета на 17 март 2021 г., решиха да се спази ротационният принцип за домакинство на заседанията между държавите-членки на ЧИС и насрочиха следващото за 15 и 16 септември 2021 г. в България.

Комитетът разгледа проект на доклад и препоръка на тема „Ролята на парламентите в превенцията на трафика на хора - икономически аспекти“, които следва да бъдат одобрени от Генералната асамблея на ПАЧИС по време на пленарната й сесия през юни 2021 г. В проекта на препоръката се предлага парламентаристите от страните-членки на ЧИС да изразят загриженост за мащабите на трафика на хора и подкрепа за засилването на международното сътрудничество за предотвратяване и борба с трафика на хора. Посочва се, че това явление предизвиква негативни последици върху икономиката, политиката, социалното развитие, културното сътрудничество и сигурността на държавите, както и сериозни нарушения на основните права на жертвите. ПАЧИС призовава за засилване на сътрудничеството в региона на ЧИС на ниво правителства, парламенти, бизнес, правоприлагащи органи, съдилища, прокурори, гранични служби, социални и медицински работници, гражданско общество в борбата с трафика на хора.

На заседанието на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси беше обсъдена и инициативата на руската делегация в ПАЧИС за създаване на постоянно действаща Група за бизнес консултации. Парламентаристите постигнаха принципно съгласие, че такава група би подпомогнала дейността на Комитета и решиха регламентът, организацията на нейната дейност и обезпечаването на нейната работа да бъдат обсъдени на следващото им заседание през септември.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини