Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
26/04/2005
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини