Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
27/04/2005
1. Решение за даване на съгласие за водене на проговори и за сключване на заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
2. Решение за приемане на Програма за развитие на научния потенциал.
3. Закон за регистър БУЛСТАТ.
4. Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини