Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
04/08/2005
1. Решение за създаване на Временна комисия по околната среда и водите.
2. Решение за създаване на Временна комисия по земеделието и горите.
3. Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 14 юли 2005 г. за ускорени процедурни правила за обсъждане и приемане на законопроекти, произтичащи от подготовката на Република България за членство в Европейския съюз.
4. На първо четене законопроекта за ветеринарномедицинската дейност.
5. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини