Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
12/08/2005
1. Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г.
2. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата "Култура 2000" през 2005 и 2006 г.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност .
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини