Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Срещи на Георги Пирински с посланици
18/08/2005

СРЕЩИ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ С ПОСЛАНИЦИ

Срещи на Георги Пирински с посланициПредседателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна днес, 18 август 2005 г., с посланика на Израел Авраам Шарон. Георги Пирински запозна госта с приоритетите в работата на 40-тото Народно събрание, свързани с членството на България в Европейския съюз. Той подчерта, че парламентът вече работи в активно взаимодействие с правителството в тази връзка.
Георги Пирински и Авраам Шарон дадоха висока оценка на развитието на политическите връзки между двете страни.
Двамата бяха единодушни, че предстоящото пълноправно членство на страната ни ще открие по-големи възможности за двустранните търговско-икономически отношения и за увеличаване на инвестициите.
Израелският посланик подчерта на срещата, че през последната година търговският обмен между България и Израел е нараснал от 50-60 милиона на 100 милиона долара. Председателят на НС и Авраам Шарон изразиха надежда тази тенденция да продължи и занапред.
Георги Пирински увери госта, че България се стреми да създава благоприятни условия за привличане на чуждестранни инвеститори в дългосрочна перспектива.
Авраам Шарон предаде поздравително писмо до Георги Пирински от председателя на парламента на Израел Реувен Ривлин повод избирането му за председател на 40-тото Народно събрание.
* * *

Срещи на Георги Пирински с посланициПредседателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна днес, 18 август 2005 г., с посланика на Русия у нас Анатолий Потапов
Георги Пирински запозна госта с работата на 40-тото Народно събрание в изпълнението на законодателните приоритети, свързани с Европейския съюз, както и с ролята на Народното събрание в синхронизираните усилия на държавните институции за преодоляване на последиците от наводненията.
На срещата бе препотвърдено мнението, че има реални основи и благоприятни перспективи за развитието на българо-руските отношения.
Със задоволство бе отбелязан фактът, че през последните две години се наблюдава тенденция на нарастване на взаимния стокообмен. По данни на българската статистика, през 2004 г. той е нараснал спрямо този от 2003 г. с 33,8% и е 1943,7 млрд.долара. Като цяло обаче стокообменът остава под възможностите на двете страни и трябва да се работи за още по-активно партньорство в тази област, бе споделено в разговора. В тази връзка важно значение се отдава на постигната договореност на IX-та сесия на МПК за разработване на Програма за съвместни действия до 2007 г., насочена към разширяване на двустранния стокообмен на балансирана основа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини