Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
19/08/2005
1. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата .


2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията .


3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини