Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
24/08/2005
1. Избор на постоянни комисии на Народното събрание.


2. На първо четене законопроекта за правната помощ.


3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.


4. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата за действие на Общността за насърчаване на активно европейско гражданство (гражданско участие).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини