Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Основни приоритети за работата на Комисията по отбрана
25/08/2005
Основни приоритети за работата на Комисията по отбрана

Комисията по отбрана на Народното събрание проведе на 25 август 2005 г. първото си официално заседание под председателството на г-н Ангел Найденов. Гости на Комисията бяха министърът на отбраната г-н Веселин Близнаков и Началникът на Генералния щаб на Българската армия ген. Николай Колев. Обсъдени бяха приоритетите в дейността на Комисията, Министерството на отбраната и ГЩ както и взаимодействието между тях.

Основни акценти в изложението на министър Близнаков и ген. Колев бяха предстоящата законодателна дейност на Комисията, модернизацията на българската армия, участието й в процесите по възстановяване на щетите при наводненията в страната, участието й в задгранични мисии и др.

Обобщавайки резултатите от проведената по време на заседанието дискусия, председателят на Комисията г-н Ангел Найденов формулира основните задачи на Комисията през следващите месеци:

  • с цел по-голяма информираност на Комисията за дейността на МО и ГЩ на БА да се проведе заседание на Комисията в първата половина на м. септември с анализ на реформите и приоритетните задачи на Българската армия;
  • да се предостави на разположение на Комисията доклад от МО и ГЩ на БА с оценки и изводи от участието на БА в мисии зад граница;
  • да се разгледа доклад за степента на изпълнение на проектите за модернизация в БА;
  • да се обсъди годишния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини