Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е приет на второ четене
23/10/2002
Парламентът прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини