Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
07/12/2005
1. Закон за ратифициране на Споразумението за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Между-правителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия.
2. Закон за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация.
3. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата.
4. Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана).
5. Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България.
6. Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини