Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по отбрана обсъди професионализацията на армията
26/01/2006

На днешното заседание на Комисията по отбрана, съвместно с началника на Генералния щаб на Българската армия ген. Никола Колев и заместник-министъра на отбраната Соня Янкулова, бяха обсъдени темите за трансформация, професионализация и модернизация на Българската армия, както и непосредствените задачи, свързани с изграждането на оперативни способности в изпълнение на договорените с партньорите от НАТО цели от Пакет 2004 и поддържане на боеспособността на Българската армия. Участието в мисии зад граница и приноса на въоръжените сили към националната сигурност бяха също сред обсъжданите теми в съответствие със Стратегическия преглед на отбраната.

Проекторешението на народния представител Минчо Христов за налагане на мораториум върху сделките за превъоръжаване на БА, беше отхвърлено със 7 гласа “против”, 1 “за” и 1 “въздържал се”. Мотивите на народните представители от Комисията по отбрана бяха, че противопоставянето на социална основа би създало конфликти и би очертало опасна тенденция с пагубни последици върху способностите на българската армия и националната сигурност.

За увеличаването на финансовите ресурси и ускоряване на темповете за професионализация се обяви председателят на Комисията по отбрана Ангел Найденов. Според него са реалистични сроковете до края на тази година да завърши професионализацията на военновъздушните и военноморските сили, а цялата армия да стане професионална до 2008-2009 г., въпреки че крайният срок за това е 2010 г., според Плана до 2015 г.

Проблемите за наборната военна служба са сред основните обществени притеснения, подчерта г-н Найденов. Те са свързани основно с професионалната реализация и обучението във ВУЗ на донаборниците, както и с намаляване на местата за наборни войници и стесняване на възможност за изпълнение на задълженията им според Конституцията на страната ни и ЗОВС. Председателят на парламентарната комисия по отбрана припомни промените, приети от 39-ото НС, свързани с намаляване на възрастта и разширяване на възможностите за отлагане и освобождаване от наборна военна служба. Според него това е един от възможните варианти за по-нататъшно развитие. Друга посока за решение на проблема е намаляване на сроковете за наборна военна служба. При такова развитие трябва да се има предвид и боеспособността на армията и капацитета на местата, където се реализира кадровата военна служба. Ангел Найденов предложи широко обществено и професионално обсъждане на този проблем, с участието на структурите на гражданското общество.

Социалните проблеми на военнослужещите също са сред темите, които са във фокуса на вниманието на Комисията по отбрана, подчерта Найденов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини