Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие
02/02/2006
1. На първо четене законопроекта за вътрешния одит в публичния сектор.
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини