Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие:
08/02/2006
1. Закон за ратифициране на Договора за създаване на Енергийна общност.

2. Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ.д. по проект “Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата” .

3. Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал.

4. Закон за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI).

5. Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията





    Последни новини