Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на Георги Пирински с министрите на правосъдието и вътрешните работи във връзка с убийството в Пазарджик
10/02/2006
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Във връзка с бруталното убийство на двете сестри от Пазарджик, днес, 10 февруари 2006 г., председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с министъра на вътрешните работи Румен Петков, с министъра на правосъдието Георги Петканов и с главния секретар на МВР ген. Илия Илиев. В срещата участваха и председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Николай Свинаров и председателят на Комисията по правни въпроси Янаки Стоилов.

Предмет на обсъждане на срещата бяха ходът на разследването на убийството в Пазарджик, както и общо защитата на децата и непълнолетните, на техния живот и сигурност.

В резултат на обсъждането бяха съгласувани следните констатации и намерения:

1. Ходът на разследването на убийството в Пазарджик се осъществява възможно най-отговорно и с максимална концентрация на сили и ресурси. Службите на МВР на национално равнище оказват необходимото съдействие, като се спазва оперативната самостоятелност на местните разследващи органи.

В отговор на призива за съдействие на гражданите, в РДВР-Пазарджик са постъпили стотици сигнали и информации по случая, които най-внимателно се анализират и класифицират. Отговорност на всеки гражданин с информация по случая е да я предостави на органите на реда както за да бъдат заловени извършителите на убийството, така и за да се пресече на практика заплахата от подобни случаи в бъдеще.

Необходимо е да се даде възможност на разследването да продължи и завърши при пълно съдействие от страна на обществеността и медиите, без да се създава необосновано напрежение и смущение за успешния ход на следствието.


2. Във връзка с разглеждания трагичен случай бе констатирана тревожна липса на родителска грижа и обществена загриженост по отношение на посещенията на деца и непълнолетни в заведения и други публични места далеч след 22.00 часа, при това често пъти в рискова и пряко заплашваща здравето и сигурността на децата обстановка.

В момента в Народното събрание е в ход приемането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, който предвижда глоба в размер от 1000 до 2000 лева или имуществена санкция на лица, които продават алкохолни напитки и цигари на деца и допускат малолетни без придружител в обществени заведения от 22.00 до 06.00 часа. Както тази норма, така и действащото законодателство могат да изиграят своята роля, само ако се прилагат еднакво ангажирано и от родители, и от социалните служби и от органите на правораздаването.

Същевременно заслужава отново да бъде разгледан режимът на движение и присъствие на деца и непълнолетни на публични места след 22.00 часа.


3. Наред със законодателните промени, бе споделено мнението, че е необходимо проблемите на разкриването, доказването и санкционирането на престъпления срещу деца и непълнолетни да бъдат предмет на изслушвания на отговорните представители на МВР, на Националното следствие, на прокуратурата и съда от компетентните комисии на Народното събрание – по вътрешна сигурност и обществен ред и по правните въпроси.

Особено внимание при предстоящите изслушвания следва да се отдели на санкционирането на проявите на педофилия и на сексуална експлоатация, на която жертва са деца. Наред с това е необходимо да се изяснят съществуващите бариери и препятствия за ефективното взаимодействие между полиция, следствие, прокуратура и съд. Необходимо е да се изяснят и еветуалните празноти или неясноти в действащото законодателство, които блокират ефективното правораздаване.

Предстои двете парламентарни комисии да насрочат в дневния си ред последователни срещи с представители на посочените инстанции в периода до края на месец март 2006 г.


Трагичната смърт на сестрите Христина и Росица Белнейски основателно изостри до краен предел тревогата на обществеността какво става с децата в нашите градове и селища. Тази тревога трябва да доведе до ясно осъзнаване на отговорността както на държавните институции, така и на родители, общественост и медии за пресичане на корените, създаващи предпоставки за подобни престъпления. Необходимо е с общи усилия да бъдат създадени всички условия и гаранции за спокойствието на децата, за израстването им като пълноценни личности и граждани.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини