Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на Георги Пирински с делегация на Постоянния комитет на Шанхайското градско Народно събрание на Китай
21/02/2006
Среща на Георги Пирински с делегация на Постоянния комитет на Шанхайското градско Народно събрание на Китай

Развитието на търговско-икономическото сътрудничество и на бизнес контактите между България и Шанхай беше основната тема на срещата на председателя на Народното събрание Георги Пирински със заместник-председателя на Постоянния комитет на Шанхайското градско Народно събрание на Китай Ху Вей. Делегацията на Постоянния комитет на Шанхайското Народно събрание на Китай, водена от неговия заместник-председател, е на двудневно официално посещение в България от 20 до 22 февруари 2006 г. Създаването на представителства на българския бизнес в Шанхай може да допринесе значително за разширяване на деловите контакти, заяви Ху Вей по време на разговора и подчерта, че институциите в неговата страна ще положат необходимите усилия за това.

Георги Пирински подчерта, че стокообменът между нашата страна и Шанхай се увеличава, но българският износ изостава. Председателят на парламента посочи, че България и Шанхай трябва да идентифицират секторите, в които може да се увеличи българският износ и като възможни области за износ на българска продукция той посочи млекопроизводството и винопроизводството.

Ху Вей изрази увереност, че са налице условия за увеличаване на българския износ на млечни продукти и вино, за което обаче е необходима и рекламна стратегия за популяризиране на българската продукция на китайския пазар.

Той подчерта на срещата, че откритото наскоро българско консулство в Шанхай представлява важда стъпка в разширяването на двустранните отношения между България и Шанхай.

Важно място в програмата на посещението на делегацията ще бъде отделено и на изграждането на контакти между органите на местно самоуправление на двете страни.

По време на визитата си делегацията на Постоянния комитет на Шанхайското градско Народно събрание на Китай ще се срещне с кмета на столицата Бойко Борисов, с парламентараната група за приятелство България – Китай и със заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини