Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Отчетът за дейността на Сметната палата през 2001 г. е приет
13/11/2002
Народното събрание прие Отчета за дейността на Сметната палата през 2001 г.

Народните представители гласуваха промени в съставите и ръководствата на постоянните парламентарни комисии и парламентарните делегации:

1. Димитър Абаджиев е освободен като член на Комисията по европейска интеграция. За член на комисията е избиран Асен Агов.

2. Екатерина Михайлова е освободена като член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. За член на комисията е избиран Николай Младенов.

3. Николай Младенов е освободен като член на Комисията по труда и социалната политика. Васил Маринчев е избран за член на комисията.

4. Като член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство е освободен Евгений Бакърджиев. За член на комисията е избран Васил Маринчев.

4. Eкатерина Михайлова е избрана за заместник-председател на Комисията по правни въпроси.

5. Ангел Найденов е освободен като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Централноевропейската инициатива. За член на делегацията е избран Михаил Миков.

6. Като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на ЗЕС е освободен Георги Пирински. Ангел Найденов е избран за член на делегацията.

7. Асен Агов е освободен като член на Постоянната делегация на Народното събрание към Съвместния парламентарен комитет "България – Европейски съюз". Николай Младенов e избран за член на делегацията.


8. Като член на Постоянната делегация на Народното събрание към Парламентарната асамблея на НАТО е освободена Надежда Михайлова. Асен Агов е избран за член на делегацията.Народното събрание прие решение, с което дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Заемно споразумение за първи програмен заем за преструктуриране (PAL-I) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 150 млн. щат. долара или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини