Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на Георги Пирински с министър-председателя на Република Полша
19/04/2006
Среща на Георги Пирински с министър-председателя на Република Полша

Председателят на парламента Георги Пирински прие днес в Народното събрание министър-председателя на Република Полша Кажимеж Марчинкевич. Опитът на Полша в процеса на развитието й като член на Европейския съюз и перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в контекста на европейската и евроатлантическата интеграция бяха централни теми на проведената среща. Георги Пирински информира госта за законодателните приоритети на 40-то Народно събрание, свързани с членството на България в ЕС и подчерта, че създаването на нови механизми на взаимодействие с гражданския сектор и местната власт е ключов фактор в управленската политика на страната ни. Председателят на парламента изрази благодарност за категоричната подкрепа на полския парламент за ратифицирането на Договора за присъединяването на България към ЕС.

Министър-председателят на Полша заяви, че с ратифицирането на Договора Полша е доказала, че стои твърдо зад разширяването на евросъюза. Убеден съм, че България ще стане член на ЕС от 1 януари 2007 г., подчерта на срещата Кажимеж Марчинкевич и допълни, че усилията, които полага страната ни, напълно оправдават постигането на целта. Той заяви, че Полша е синхронизирала 500 закона с правото на ЕС и подчерта, че допуснатите грешки не бива да ни обезкуражават, защото в процеса на членството могат да бъдат поправени.

Двамата събеседници бяха единодушни, че пред традиционно добрите отношения между България и Полша се откриват нови хоризонти, в които парламентите на двете страни имат ключова роля. За поляците България е привлекателна туристическа дестинация и след кратко прекъсване, се забелязва отново положителна тенденция. Успоредно с това се засилва и търговско-икономическото сътрудничество, сътрудничеството в областта на селското стопанство и енергетиката, както и двустранните инвестиции, посочи полският премиер. От своя страна Георги Пирински заяви, че полският опит е не само интересен, но и пределно актуален за България и сподели разбирането за необходимост от по-активно парламентарно сътрудничество, специално на ниво постоянни парламентарни комисии и групи за приятелство. Той потвърди поканата към председателите на двете камара на полския парламент да посетят България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини