Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Посещение на Георги Пирински в Батак, Брацигово и Пазарджик
25/04/2006
ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В БАТАК, БРАЦИГОВО И ПАЗАРДЖИК

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще бъде на 25 април 2006 г. в градовете Батак, Брацигово и Пазарджик. В 10.00 часа в сградата на Община Батак, в 12.30 часа в сградата на община Брацигово и в 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик са организирани приемни за граждани.

В рамките на приемното си време в Пазарджик, в 15.00 часа, в заседателната зала на общината, Георги Пирински ще се срещне с представители на ръководството, родителското настоятелство и на ученическия съвет на СОУ “Георги Брегов”. Очаква се представителите на учебното заведение за запознаят председателя на парламента с развитието на проекта “Ред и сигурност в училището”, иницииран след бруталното убийство на сестрите Белнейски.

На 20 февруари 2006 г., в училище “Георги Брегов” в Пазарджик, председателят на парламента участва в дискусия по проблемите, свързани с престъпленията срещу деца и мерките за тяхната сигурност и защита. В дускусията, която се проведе по инициатива на Георги Пирински, участваха ръководството на училището, родители, представители на учиническия съвет, членовете на училищната комисия по превенция.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини