Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание настоя преговорите с ЕС да приключат до края на 2003 година
27/11/2002
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ НАСТОЯ ПРЕГОВОРИТЕ С ЕС ДА ПРИКЛЮЧАТ ДО КРАЯ НА 2003 ГОДИНА


На 26 ноември 2002 г. в Европейския парламент в Брюксел се състоя 14-та среща на председателя на Европейския парламент Патрик Кокс с председателите на парламенти на страните кандидатки за членство в ЕС. Подобни срещи са вече традиционни и се провеждат два пъти годишно.
Българската делегация бе водена от Председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков и включваше посланик Станислав Даскалов, ръководител на мисията на България към Европейските общности в Брюксел, и народния представител от НДСВ Гергана Грънчарова. Делегациите на останалите 11 страни, преговарящи за присъединяване към ЕС, бяха ръководени от председателите на националните им парламенти. В срещата взе участие също и комисарят Гюнтер Ферхойген.
Участниците в срещата обсъдиха състоянието на процеса на разширяване преди Европейския съвет в Копенхаген, както и стъпките, които остава да бъдат направени от държавите-членки на ЕС, кандидатките и европейските институции, за да протече процесът в предвидените срокове.
Друга тема на дискусиите бе статута на наблюдателите от страните - кандидатки, които ще бъдат поканени да участват в работата на ЕП, след подписването на Договор за присъединяване.
Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков изрази позицията на България за приключване на преговорите до края на 2003 г. и членство в ЕС не по-късно от 2007 г. на основата на принципа за равнопоставено третиране на всички кандидати. Подчертано беше очакването на България за "пътна карта" без допълнителни условия и увеличение на финансовото съдействие, в подкрепа на подготовката за членство.
По отношение статута на наблюдател, народният представител Гергана Грънчарова посочи, че предпочитанията на България са за провеждане на преки избори за ЕП едновременно с изборите в страните - членки. Определянето по този начин на български представители в ЕП, които първоначално ще се ползват със статут на наблюдатели, ще осигури тяхната легитимност и гарантира приемственост.
В приетите съвместни заключения участниците изразяват решимост да направят необходимото, за да не се забави разширяването, както и подкрепа за членство на България и Румъния на 1 януари 2007 г. Направена бе констатация за необратимия характер на демократичния процес във всички преговарящи държави - кандидатки и отбелязан напредъка им в икономически и социален план. Заключенията подчертават нуждата от тясно сътрудничество между ЕП и националните парламенти за осигуряване на подкрепата на общественото мнение за разширяването.
Следващата среща в такъв състав ще се проведе през пролетта на 2003 г. в Малта. На нея ще се обсъди хода на ратификация на договора за присъединяване и работата на Конвента за бъдещето на Европа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини