Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
07/06/2006
Решение за приемане на Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини