Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисиите за борба с корупцията към НС, МС и ВСС подписаха правила за координация и взаимодействие
09/06/2006
КОМИСИИТЕ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА КЪМ НС, МС И ВСС ПОДПИСАХА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание, Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет подписаха на 9 юни 2006 г. в парламента правила за координация и взаимодействие в борбата с корупцията в Република България.

Трите комисии, отчитайки разделението на властите и независимостта на съдебната система, ще действат така, че да осигурят по-ефективно противодействие на корупцията.

Сред основните задачи на новосъздадения орган е координация и хармонизиране на дейностите, разработване и изпълнение на съвместни инициативи, определяне на приоритетни области и форми на взаимодействие в борбата с корупцията.

Трите комисии редовно ще обменят информация по сигнали с обществена значимост. Ще правят предложения до компетентните органи в законодателната, изпълнителната и съдебната власти за разглеждане на сигнали за корупция и предприемане на съответните мерки в рамките на техните правомощия.

Комисиите могат да сформират и работни експертни групи за осъществяване на дейности по определена тематика като например изработване на законопроекти, изпълнение на годишни антикорупционни програми и стратегии.

Комисиите ще заседават съвместно веднъж месечно, а при необходимост ще бъдат свиквани извънредни заседания. Те ще бъдат открити, но по взето решение на председателството или по предложение на определени членове, могат да бъдат закривани, поради характера на обсъжданата информация.

На 16 юни 2006 г., петък, ще се проведе следващото заседание на трите антикорупционни комисии.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини