Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
21/06/2006
1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
4. Закон за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини