Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисиите по европейска интеграция на парламентите на България и Румъния се срещнаха в Букурещ
28/06/2006
КОМИСИИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СЕ СРЕЩНАХА В БУКУРЕЩ

Комисиите по европейска интеграция на парламентите на България и Румъния се срещнаха в Букурещ по време на официалното посещение на делегация на Комисията по европейска интеграция на Народното събрание, водена от нейния председател Атанас Папаризов.

Двете комисии обсъдиха подготовката за присъединяване, необходимите стъпки за изпълнение на поетите ангажименти, за успешно приключване на присъединителния процес и за постигане на пълноправно членство на България и Румъния в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

Процесът на ратификация на Договора за присъединяване на двете страни към ЕС беше друга сновна тема по време на разговорите. Българските и румънските парламентаристи изразиха увереност, че всички държави-членки на ЕС ще приключат своевременно ратификацията на Договора.

Обсъдена беше общата задача, свързана с подготовката на парламентите на двете страни и на комисиите по европейска интеграция за новите правомощия и задължения, които произтичат от статута на страни-членки на Европейския съюз. Тези функции са свързани с въвеждането на система за парламентарен контрол върху правителственото участие в процеса на взимане на решения в Европейския съюз.

Продължаването и укрепването на сътрудничеството на двете комисии в рамките на COSAC и други европейски органи, както и бъдещото парламентарно сътрудничество в рамките на ЕС също бяха сред темите на разговорите в румънската столица.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини