Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
07/07/2006
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия.
2. На първо четене законопроекта за договорите за финансово обезпечение.
3. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
5. Закон за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
6. Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства.
7. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
8. Решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание.
9. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.
10. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини