Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
20/07/2006
1. На първо четене законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
3. Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини