Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие декларация, с която осъжда опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък и други подобни посегателства
27/07/2006
Парламентът прие декларация, с която осъжда опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък и други подобни посегателства като груба провокация срещу етническата и религиозна толерантност

Народните представители гласуваха на 27 юли 2006 г. с единодушие Декларация във връзка с опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък и други прояви на религиозна нетърпимост.

Текстът на Декларацията гласи:


На основание чл. 86, ал. 1 на Конституцията на Република България и във връзка с опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък и други прояви на религиозна нетърпимост Народното събрание на Република България като съзнава опасността от изкуственото противопоставяне между българските граждани на етническа и религиозна основа


Д Е К Л А Р И Р А:

1. Осъжда опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък на 26 юли 2006 г. и други подобни посегателства като груба провокация срещу етническата и религиозна толерантност, характерни за цялото българско общество.

2. Подчертава категоричната си позиция с общи усилия да предотврати опитите за подмяна на истинския дневен ред на хората чрез създаване на изкуствени конфликти.

3. Потвърждава решимостта си да не допусне Република България да бъде отклонена от избрания път за реално членство в Европейския съюз, който е общност на народи с различни религии и култури.

4. Република България е и ще бъде гарант и пример за етническа и религиозна толерантност за разбирателство между всички български граждани.


27 юли 2006 г.
София

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини